scroll to top

Analiza rynku

Analiza rynku celem ustalenia wartości zamówienia na świadczenie obsługi Operatora Programu w zakresie organizacji, przygotowania i obsługi konferencyjnej.

Departament Strategii i Deregulacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, Operator Programu „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych ogłasza rozeznanie rynku celem ustalenia wartości zamówienia na świadczenie usług związanych z  obsługą Operatora Programu w zakresie organizacji, przygotowania i obsługi konferencyjnej.

W ramach, zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia następujących

Usług;

1)      przygotowanie, organizacja i obsługa 3 konferencji (dwudniowych)

2)      zapewnienie obiektu konferencyjnego wraz z wyposażeniem,

3)      zapewnienie usług cateringu dla uczestników konferencji,

4)      zapewnienie usługi hotelarskiej,

5)      zapewnienie usługi transportowej,

6)      przygotowanie, druk   i   dostarczenie    do    obiektu    konferencyjnego/siedziby zamawiającego materiałów konferencyjnych, druków promocyjno-informacyjnych oraz gadżetów  reklamowych,

7)      Zapewnienie dokumentacji wydarzenia, w tym obsługa fotograficzna.

 Termin i miejsce konferencji: marzec 2014 r. marzec 2015; marzec 2016; miejsce; Warszawa

 Opis Przedmiotu Zamówienia, w tym zakres zadań Wykonawcy związany z realizacją zamówienia, znajduje się w załączonym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Uwaga! Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów zrealizowania opisanego zamówienia.

Prosimy o przekazanie wycen na załączonym „Formularzu wyceny” do dnia 14 listopada 2013 r. do godziny 16.15 w wersji elektronicznej na adres mailowy: nmf@ms.gov.pl

W załączeniu formularz wyceny

Opis przedmiotu zamówienia szczegolowy opis przedmiotu zamowienia