scroll to top

Podpisanie decyzji w sprawie dofinansowania projektu

31 marca 2014 r. Minister Sprawiedliwości podpisał decyzję w sprawie dofinansowania projektu “Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcie świadków w postępowaniu karnym”.

Beneficjentem jest Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w tym dla tzw. osób wrażliwych (nieletni, ofiary przestępstw) i realizowany będzie w partnerstwie z Norweską Krajową Administracją Sądów.