scroll to top

Aktualizacja informacji o zatwierdzonych projektach

W ramach trwającego od 2013 r. naboru wniosków o dofinansowanie dla projektów predefiniowanych w Programie Operacyjnym MS do dnia 1 kwietnia 2014 r. przyjęte do realizacji zostały następujące projekty:

 1. Projekt nr 1 “Poprawa zdolności administracyjnych sądów, w tym systemów informatycznych”
 • Beneficjent: Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych MS
 • Kwalifikowalność wydatków: od 27 września 2013 r.
 • Decyzja w sprawie dofinansowania: 30 września 2013 r.
 • www: http://nmf.ms.gov.pl/pl/projekt-nr-1/

2. Projekt nr 2 “Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi”

 • Beneficjent: Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych MS
 • Kwalifikowalność wydatków: od 19 sierpnia 2013 r.
 • Decyzja w sprawie dofinansowania: 30 września 2013 r.
 • www: http://nmf.ms.gov.pl/pl/projekt-nr-2/

3. Projekt nr 4 “Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcie świadków w postępowaniu karnym”

 • Beneficjent: Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka MS
 • Kwalifikowalność wydatków: od 24 marca 2014 r.
 • Decyzja w sprawie dofinansowania: 31 marca 2014 r.
 • Partnerstwo: z Norweską Krajową Administracją Sądów
 • www: http://nmf.ms.gov.pl/pl/projekt-nr-4/

4. Projekt nr 5 “Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”

5. Projekt nr 6 “Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów”

 • Beneficjent: Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka MS
 • Kwalifikowalność wydatków: od 24 marca 2014 r.
 • Decyzja w sprawie dofinansowania: 31 marca 2014 r.
 • Partnerstwo: z Norweską Krajową Administracją Sądów
 • www: http://nmf.ms.gov.pl/pl/projekt-nr-6/