scroll to top

Art nr 3W dniu 29 maja br. na łamach Dziennika Gazety Prawnej ukazał się wywiad przeprowadzony z finalistami konkursu Lex Master. Konkurs, zorganizowany został w ramach projektu ” Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”, jego finał odbył się 17 grudnia 2015 r.

W wywiadzie Pani Aleksandra Kochaman i Pan Gracjan Ciupa opowiadają o tym czy udział w konkursie wpłynął na ich życie, i czy łączą z prawem swoje przyszłe życie zawodowe.

Kliknij tutaj żeby zapoznać się z artykułem.