scroll to top

W numerze 1/2015 miesięcznika IT w Administracji opublikowano artykuł „Wspólny katalog sądów powszechnych”, w którym opisane zostały najważniejsze aspekty projektu “Poprawa zdolności administracyjnych sądów, w tym systemów informatycznych”.

W szczególności opisane zostały cel i zadania do wykonania.