scroll to top

Zmiany w Regulacjach ws. wdrażania EOG i NMF

W zakładce Do pobrania zamieszczono pismo MRR dot. wprowadzonych przez Biuro Mechanizmów Finansowych, poprawek w Regulacjach w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Wymogów dot. informacji i promocji, Zasad ustanawiania i wdrażania programów partnerskich z Darczyńcami w ramach obszarów programowych „Badania w ramach obszarów priorytetowych” oraz „Dwustronna współpraca badawcza”.