scroll to top

Wymierzanie korekt finansowych

W zakładce „Do pobrania” w części „Ważne pisma/wytyczne” zamieszczamy linka do aktualizacji dokumentu „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze
środków funduszy UE”.

Zapraszamy do zapoznania się.