scroll to top
Archiwum Bloga

Zamówienie publiczne na projekt, wykonanie i dostarczenie 2 roll-upów

ww.sxc.hu

Zapytanie ofertowe na projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 2 roll-upów reklamowych dla Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 Zainteresowane podmioty prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz przesłanie ofert na załączonym wzorze formularza w nieprzekraczalnym terminie