scroll to top
Archiwum Bloga

Konferencja na temat edukacji prawnej młodzieży i mediacji w szkole

konferencja mediacje_04

Ministerstwo Sprawiedliwości, we współpracy z norweską organizacją „Trygg Læring” zorganizowało w Warszawie międzynarodową konferencję „Edukacja prawna młodzieży szkolnej oraz mediacja w szkole – w świetle teorii i praktyki”. – Od naszej pracy w dużej mierze zależy, jak młodzi ludzie będą korzystać z instytucji, które przysługują w państwie obywatelowi. To ważne dla jakości życia społecznego – zaznaczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie

Spotkanie konsultacyjne dotyczące metodologii badania

Konsultacje dot. metodologii (10.04.2014)

Opracowanie metodologii i zakresu badania stanowi pierwszy etap realizacji projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów”. Realizacja projektu (którego rezultatem będzie wzrost liczby spraw kierowanych do mediacji) dąży do podniesienia efektywności i wzmocnienia sprawności polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości. W celu zaplanowania i realizacji działań prowadzących do wzrostu popularności mediacji jako alternatywnej, w stosunku do tradycyjnego postępowania sądowego, metody rozwiązywania konfliktów, niezbędna