scroll to top
Archiwum Bloga

Aneks do umowy w sprawie programu PL 16

umowa

W dniu 2 lipca 2015 r. pomiędzy Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli a Krajowym Punktem Kontaktowym (Ministrem Infrastruktury i Rozwoju) zawarty został aneks do umowy w sprawie programu PL 16 Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/ Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości. Aneks wprowadził zmiany w zakresie niektórych wskaźników programu, Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie programu oraz wprowadził nową