scroll to top
Archiwum Bloga

Spotkanie konsultacyjne dotyczące metodologii badania

Konsultacje dot. metodologii (10.04.2014)

Opracowanie metodologii i zakresu badania stanowi pierwszy etap realizacji projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów”. Realizacja projektu (którego rezultatem będzie wzrost liczby spraw kierowanych do mediacji) dąży do podniesienia efektywności i wzmocnienia sprawności polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości. W celu zaplanowania i realizacji działań prowadzących do wzrostu popularności mediacji jako alternatywnej, w stosunku do tradycyjnego postępowania sądowego, metody rozwiązywania konfliktów, niezbędna