scroll to top

Przeniesienie realizacji projektu do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

W dniu 13.02.2015r. w wyniku zawartego porozumienia realizacja projektu „Informatyczne centra archiwalne dla sądów – system zarządzania dokumentami sądowymi (RFID)” została przeniesiona do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Wyspecjalizowana komórka Sądu o nazwie „Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa” realizuje szereg projektów informatycznych o zasięgu ogólnokrajowym, między innymi takich, jak: e-protokół – system cyfrowej rejestracji rozpraw sądowych, Portal Informacyjny, Portal Orzeczeń, wymiana danych pomiędzy sądami a policją i prokuraturą.

1