scroll to top

Posiedzenie Zespołu Oceniającego

28 marca odbędzie się posiedzenie Zespołu Oceniającego Projekt Predefiniowany (ZOPP) , poświęcone ocenie projektu nr 3 „Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie)”. To już ostatni z sześciu projektów predefiniowanych, który czeka na akceptację.

Możliwe wyniki oceny:

1. ocena pozytywna   - po zatwierdzeniu wyników oceny przez Ministra Sprawiedliwości projekt może zostać uruchomiony;

2. oceny negatywna - skutkuje koniecznością dokonania przez Beneficjenta poprawy projektu i ponownej oceny przez ZOPP;

3. ocena pozytywna warunkowa – projekt może zostać zaakceptowany z zastrzeżeniem wprowadzenia do wniosku o dofinansowanie zmian zaleconych przez ZOPP.  Minister Sprawiedliwości zatwierdza wynik oceny dla projektu uwzględniającego zmiany zalecone przez ZOPP.