scroll to top
Archiwum Bloga

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach powtórnego ogłoszenia na usługę kontroli ex-post zamówień publicznych

done

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej ofert złożonych w ramach ogłoszenia na świadczenie usług związanych z przeprowadzeniem kontroli ex-post zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości informujemy iż do dnia 8 listopada 2016 r. wpłynęły trzy oferty: AUDMAX Błażej Biliński DPC A. Danylczenko i spółka sp. Jawna Łazor

Owocne spotkanie Beneficjentów projektów i Operatorów Programów obszaru sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne

DSC_0044min

W dniach 27-28 października 2016 r., w Popowie odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji z obszaru sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne, realizujących projekty w ramach perspektywy 2009-2014 Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Organizatorem spotkania był Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości, Operator Programu PL 16 „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”. Celem spotkania była

Powtórne ogłoszenie dotyczące zamówienia na świadczenie usługi kontroli ex-post zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego PL 16

info

Informujemy, iż zgodnie z ust. 7) Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w przypadku przedłożenia w ramach zapytania ofertowego tylko jednej oferty od Wykonawcy, należy jeden raz powtórzyć procedurę. W

Spotkanie Operatora z Beneficjentami projektów

spotkanie 21.09.2016

21 września 2016 r., w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości, odbyło się spotkanie Operatora i Beneficjentów Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości. Ogólnym celem spotkania była wymiana doświadczeń z zakresu realizacji i wdrażania projektów. Co w szerszym znaczeniu polegało nie tylko na podsumowaniu wyników realizacji poszczególnych projektów, ale również na szczegółowym omówieniu

Posiedzenie Komitetu Współpracy w Norwegii

CC Trondheim 15.09.2016

W dniu 15 września 2016 r. w Norwegii odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Współpracy dla Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Partnera – Norweskiej Administracji Sądów w Trondheim. Poza gospodarzami w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Operatora Programu – polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, jak również za pośrednictwem wideokonferencji  przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego z Ministerstwa

Zaproszenie do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji dotyczącej mediacji

rys. Łukasz Jagielski

Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uprzejmie zapraszają do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji „Mediacja misją dobrych usług / Mediation as a mission of good offices”, która odbędzie się 10 października 2016 r. w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3. Ideą konferencji jest wymiana doświadczeń

Analiza rynku na usługę moderowania konferencji

analiza rynku

Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości informuje o publikacji ogłoszenia na wykonanie usługi w zakresie moderowania konferencji, udziału w dyskusji panelowej dotyczącej systemów informatycznych w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem e-usług w sądownictwie oraz przygotowanie artykułu opisującego zagadnienia omówione podczas konferencji. Przedmiotowa konferencja odbędzie się w grudniu 2016 r. (2 dni robocze), realizowana będzie w ramach Programu Operacyjnego PL 16 „Budowanie

Ogłoszenie dotyczące zamówienia na świadczenie usług związanych z prowadzeniem kontroli ex-post zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego PL 16

control

Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości, Operator Programu PL 16 „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych informuje o publikacji ogłoszenia na świadczenie usług związanych z prowadzeniem kontroli ex-post zamówień publicznych. 1.       Zakres zamówienia Zakres zamówienia oraz warunki jego realizacji określa załączony Szczegółowy

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2016 oraz Tydzień Mediacji 17-22 października 2016 r.

rys. Łukasz Jagielski

Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości zaprasza przedstawicieli środowisk zaangażowanych w rozwój polubownych metod rozwiązywania sporów oraz sympatyków i popularyzatorów mediacji do włączenia się we wspólne działania na rzecz promocji mediacji realizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2016 oraz Tygodnia Mediacji 2016. W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 20 października, natomiast Tydzień Mediacji odbędzie

Szkolenia e-learningowe dla pracowników sądów na platformie szkoleniowej ZSRK

e-learning

W ramach projektu Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie) na zlecenie Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości na podstawie realizowanych szkoleń stacjonarnych zostały przygotowane szkolenia e-learningowe dla kadry zarządczej sądów i innych pracowników sądów powszechnych w obszarze kadr, finansów i narzędzi informatycznych. Tematy szkoleń e-learnigowych – Norweski Mechanizm Finansowy 1. Kompetencje kierownicze dla kierowników komórek organizacyjnych 2.