scroll to top
Archiwum Bloga

Analiza rynku na usługę moderowania konferencji

analiza rynku

Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości informuje o publikacji ogłoszenia na wykonanie usługi w zakresie moderowania konferencji, udziału w dyskusji panelowej dotyczącej systemów informatycznych w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem e-usług w sądownictwie oraz przygotowanie artykułu opisującego zagadnienia omówione podczas konferencji. Przedmiotowa konferencja odbędzie się w grudniu 2016 r. (2 dni robocze), realizowana będzie w ramach Programu Operacyjnego PL 16 „Budowanie

Ogłoszenie dotyczące zamówienia na świadczenie usług związanych z prowadzeniem kontroli ex-post zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego PL 16

control

Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości, Operator Programu PL 16 „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych informuje o publikacji ogłoszenia na świadczenie usług związanych z prowadzeniem kontroli ex-post zamówień publicznych. 1.       Zakres zamówienia Zakres zamówienia oraz warunki jego realizacji określa załączony Szczegółowy

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2016 oraz Tydzień Mediacji 17-22 października 2016 r.

rys. Łukasz Jagielski

Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości zaprasza przedstawicieli środowisk zaangażowanych w rozwój polubownych metod rozwiązywania sporów oraz sympatyków i popularyzatorów mediacji do włączenia się we wspólne działania na rzecz promocji mediacji realizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2016 oraz Tygodnia Mediacji 2016. W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 20 października, natomiast Tydzień Mediacji odbędzie

Szkolenia e-learningowe dla pracowników sądów na platformie szkoleniowej ZSRK

e-learning

W ramach projektu Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie) na zlecenie Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości na podstawie realizowanych szkoleń stacjonarnych zostały przygotowane szkolenia e-learningowe dla kadry zarządczej sądów i innych pracowników sądów powszechnych w obszarze kadr, finansów i narzędzi informatycznych. Tematy szkoleń e-learnigowych – Norweski Mechanizm Finansowy 1. Kompetencje kierownicze dla kierowników komórek organizacyjnych 2.

Podsumowanie projektu RFID w Krakowie

Konferencja RFID

W dniach 10-11 sierpnia 2016 r., w Krakowie odbyła się konferencja zorganizowana w ramach projektu Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi (RFID) finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych. Była to konferencja podsumowująca realizację projektu, gdzie omawiano szczegóły dostarczanych produktów jak również doświadczeń nabytych podczas realizacji całego przedsięwzięcia. W konferencji udział wzięli Dyrektorzy i Prezesi sądów

Dostęp do platformy szkoleniowej ZSRK

sap

W związku z zamieszczeniem na platformie szkoleniowej ZSRK szkoleń e-learningowych,  programów kształcenia ustawicznego opracowanych w ramach projektu Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie), Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości poniżej przekazuje dodatkowe informacje. W celu odbycia szkolenia, każdy uczestnik musi posiadać login i przypisaną rolę LSO. O założenie loginu (o ile pracownik nie posiada) oraz nadanie roli  LSO, pracownik sądu/potencjalny

Programy kształcenia ustawicznego dla pracowników sądów na platformie szkoleniowej ZSRK

współpraca

W ramach projektu Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie) na zlecenie Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości opracowano: 1. Program Kształcenia Ustawicznego dla kadry zarządczej sądów powszechnych, 2. Program Kształcenia Ustawicznego dla pracowników sądów powszechnych (z wyłączeniem kadry zarządczej). Program kształcenia ustawicznego określa jak efektywnie rozwijać kompetencje zawodowe, aby w sposób właściwy realizować zadania na poszczególnych stanowiskach.

Szkolenia stacjonarne dla kadry zarządczej sądów i innych pracowników sądów powszechnych – podsumowanie

big data

W ramach projektu Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie) na zlecenie Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości w okresie od 07.01.2016 do 26.03.2016 r. realizowano szkolenia stacjonarne dla kadry zarządczej sądów i innych pracowników sądów powszechnych w obszarze kadr, finansów i narzędzi informatycznych. Tematyka szkoleń: I. Obszar dotyczący zarządzania kadrami: 1. doskonalenie kompetencji kierowniczych, 2. efektywne zarządzanie

Studia podyplomowe

kierunek

W ramach projektu Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie), Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości realizuje zadanie – studia podyplomowe. Do 30 czerwca 2016 r. pozytywnie zweryfikowano 150 kompletów dokumentów o refundację studiów podyplomowych i wypłacono środki na łączną kwotę 547 715,00 zł. Kadra sądów powszechnych podjęła studia podyplomowe na ok. 33 kierunkach tj. zarządzanie instytucją publiczną, zarządzanie jednostką organizacyjną

Konferencja Nowoczesne metody zarządzania sądami – podsumowanie i ewaluacja.

meeting

W dn. 27-28.01.2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja Nowoczesne metody zarządzania sądami – podsumowanie i ewaluacja. Konferencja była skierowana do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, w tym w szczególności kadry zarządczej w sądach powszechnych: prezesów i wiceprezesów sądów apelacyjnych, okręgowych, rejonowych, sędziów zajmujących stanowiska funkcyjne w sądach, przewodniczących i zastępców przewodniczących wydziałów, dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz kierowników finansowych, przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości,