scroll to top

Kontakt

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Strategii i Funduszy Europejskich - pełniący rolę Operatora Programu

ul. Aleje Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Informacje dotyczące Programu Operacyjnego:   tel. (22) 23 90 879,  fax (22) 23 90 592,
e-mail: nmf@ms.gov.pl

 

OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWIE POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW:

Projekt predefiniowany nr 1 pt. Poprawa zdolności administracyjnych sądów, w tym systemów informatycznych”

p. Janusz Grochowski –  tel. (22) 23-90-377

 

Projekt predefiniowany nr 2 pt. „Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi”

p. Janusz Grochowski –  tel. (22) 23-90-377

 

Projekt predefiniowany nr 3 pt. „Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie)”

p. Marek Dziadosz - tel. (22) 52-12-842

 

Projekt predefiniowany nr 4 pt. Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcie świadków w postępowaniu karnym”

p. Katarzyna Pawlicka – tel. (22) 23-90-622

 

Projekt predefiniowany nr 5 pt. „Edukacja szkolna przeciw wykluczeniu prawnemu”

p. Radosław Sienkiewicz – tel. (22) 23-90-649

 

Projekt predefiniowany nr 6 pt. „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów”

p. Magdalena Bochińska – tel. (22) 23-90-631