scroll to top

Kolejne dwie Decyzje o dofinansowanie projektów podpisane

W dniu 31 marca br. Minister Sprawiedliwości podpisał kolejne dwie Decyzje o dofinansowaniu projektów: pn. „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” oraz „Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcie świadków w postępowaniu karnym”.

Dotychczas w ramach Programu Operacyjnego  „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”, uruchomiono już pięć projektów, a szósty jest w trakcie oceny.