scroll to top

Informacja i Promocja

Zgodnie z Regulacjami ws. wdrażania funduszy norweskich i EOG, podmioty realizujące przedsięwzięcia w ramach tych środków mają obowiązek prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych według określonych zasad. Szczegóły w tym zakresie określa załącznik nr 4 do Regulacji „Wymogi dotyczące Informacji i Promocji”, praktyczne porady i wskazówki znajdują się w „Podręczniku Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej”. Wymogi, wskazówki dotyczące informacji i promocji, oraz logotypy i wzory materiałów znajdują się na stronie EOG, w zakładce Zasady promocji.

Do pobrania:

Podręcznik Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej

Szablon prezentacji

Logotypy Norway Grants