scroll to top
Archiwum Bloga

Sprawozdanie z wizyt studyjnych organizowanych w Polsce i Norwegii w 2014 roku

DSC_0132

W związku z wizytami studyjnymi w Warszawie i Oslo, które miały miejsce w dniach 1-2 kwietnia i 21-22 maja br., partnerzy projektu, tj. Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Norweska Krajowa Administracja Sądowa, opracowały wspólnie raport z wyjazdów. Wizyty miały na celu wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków w obu krajach.  Uczestnicy mieli okazję poznać zasady

Rewizyta w Oslo przedstawicieli Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka oraz przedstawicielki Fundacji Dzieci Niczyje

DSC_0142

W związku z przygotowaniami do wdrożenia projektu „Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postepowaniu karnym w ramach programu Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości, realizowanym w partnerstwie z Norweską Krajową Administracją Sądową, w dniach 20 i 21 maja 2014 r. miała miejsce rewizyta w Oslo przedstawicieli Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w

Przedstawiciele Norweskiej Administracji Sądów z wizytą studyjną w Polsce

wizyta studyjna przedstawicieli NCA

W dniach 1 i 2 kwietnia 2014 r. z wizytą studyjną w Polsce przebywają przedstawiciele Norweskiej Krajowej Administracji Sądów  – instytucji partnerskiej w projekcie predefiniowanym „Wzmocnienie pozycji osób pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcie świadków w postępowaniu karnym”, którego Beneficjentem jest Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w MS. Wizyty studyjne mają na celu zapoznanie się z systemami wparcia ofiar przestępstw funkcjonującymi

Wizyty studyjne poświęcone systemom wsparcia ofiar przestępstw funkcjonującym w Polsce i w Norwegii

www.sxc.hu

W miesiącach kwiecień-maj odbędą się wizyty studyjne służące zapoznaniu się z systemami wsparcia ofiar przestępstw funkcjonującymi w Polsce i w Norwegii. W każdej z wizyt weźmie udział po 5 osób, w tym pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości/ Norweskiej Krajowej Administracji Sądów, sędziowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Pierwsza wizyta rozpocznie się już 1 kwietnia w Warszawie. Po zakończeniu wizyt przygotowany zostanie raport, który zostanie opublikowany na