scroll to top
Archiwum Bloga

Wizyta studyjna przedstawicieli Beneficjenta Projektów nr 4 i 6 w Trondheim

W dniach 25-28 maja br. dwoje przedstawicieli Wydziału ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i Promocji Mediacji w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka – Beneficjenta Projektu nr 4 Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcie świadków w postępowaniu karnym oraz Projektu nr 6 Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (realizowanych w ramach Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości /

Analiza rynku dotycząca usługi w zakresie kompleksowej organizacji, przeprowadzenia i obsługi logistycznej szkoleń dla minimum 840 osób wraz z zapewnieniem dla nich bazy noclegowej, wyżywienia oraz materiałów szkoleniowych

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji zamówienia dot. kompleksowej organizacji, przeprowadzenia i obsługi logistycznej szkoleń dla minimum 840 osób wraz z zapewnieniem dla nich bazy noclegowej, wyżywienia oraz materiałów szkoleniowych opisanego w dokumencie Opis przedmiotu zamówienia. Zamówienie dotyczy projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania

Analiza rynku dla oszacowania kosztów przygotowania oraz wdrożenia elementów kampanii informacyjnej w mediach w Polsce na temat alternatywnej metody rozwiązywania sporów jaką jest mediacja

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości przyszłego zamówienia publicznego, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji zamówienia przygotowania oraz wdrożenia elementów kampanii informacyjnej w mediach w Polsce na temat alternatywnej metody rozwiązywania sporów jaką jest mediacja. Wyżej wymienione zamówienie realizowane będzie przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania

Analiza rynku dotycząca usługi w zakresie kompleksowej organizacji, przeprowadzenia i obsługi logistycznej szkoleń dla minimum 1040 osób wraz z zapewnieniem dla nich bazy noclegowej, wyżywienia oraz materiałów szkoleniowych

Analiza rynku dotycząca usługi w zakresie kompleksowej organizacji, przeprowadzenia i obsługi logistycznej szkoleń dla minimum 1040 osób wraz z zapewnieniem dla nich bazy noclegowej, wyżywienia oraz materiałów szkoleniowych. W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji zamówienia dot. kompleksowej organizacji, przeprowadzenia i obsługi logistycznej szkoleń

Analiza rynku dotycząca Usługi w zakresie wykonania projektu oraz stworzenia stron internetowych: www.mediacja.gov.pl oraz www.edukacjaprawna.gov.pl ich administracji oraz hostingu

computer-room-2-1237883-m

Analiza rynku dotycząca Usługi w zakresie wykonania projektu oraz stworzenia stron internetowych: www.mediacja.gov.pl oraz www.edukacjaprawna.gov.pl ich administracji oraz hostingu opisanego w dokumencie „Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia”. W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji zamówienia dot.  w zakresie wykonania projektu oraz stworzenia

Spotkanie konsultacyjne dotyczące badania „Diagnoza stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosunku do oczekiwanej popularności mediacji”

W dniu 9 marca br. w budynku głównym Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11 w Warszawie) odbyło się spotkanie z udziałem przedstawiciela norweskiego Partnera Projektu – pana Wiggo Storhaug Larssen’a (Sędzia Sądu Apelacyjnego), przedstawicielek Agrotec Polska Sp. z o.o., Wykonawcy badania „Diagnoza stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosunku do oczekiwanej popularności mediacji” – pani Agnieszki Rudolf (Kierownik zespołu badawczego) i

Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych wraz z niezbędnymi projektami graficznymi oraz ich dostawa do siedziby Zamawiającego

usb-flash-drive-1-1222867-m

Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych wraz z niezbędnymi projektami graficznymi oraz ich dostawa do siedziby Zamawiającego. Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załacznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz oświadczenia z art. 22 ust. 1

Wykonawcą badania „Diagnoza stanu stosowania mediacji” będzie Agrotec Polska Sp. z o.o.

W dniu 19 grudnia br. Ministerstwo Sprawiedliwości podpisało umowę, w drodze której powierzyło realizację badania „Diagnoza stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosunku do oczekiwanej popularności mediacji” spółce Agrotec Polska Sp. z o.o. Celem badania jest: zdefiniowanie potrzeb szkoleniowych w zakresie mediacji wśród sędziów, prokuratorów i mediatorów, zdefiniowanie trafnych form i dobór adresatów społecznej kampanii informacyjnej o tematyce

Życzenia Świąteczne

Życzenia

Spotkania Komitetów Sterujących

Norway Grants

W dniu 18 grudnia 2014 r. odbyły się spotkania Komitetów Sterujących  projektów: – Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu, – Wzmacnianie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym, – Propagowanie alternatywnych sposobów rozwiazywania sporów, współfinansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/ Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”. Przedmiotem