scroll to top
Archiwum Bloga

Zaproszenie do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji dotyczącej mediacji

rys. Łukasz Jagielski

Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uprzejmie zapraszają do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji „Mediacja misją dobrych usług / Mediation as a mission of good offices”, która odbędzie się 10 października 2016 r. w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3. Ideą konferencji jest wymiana doświadczeń

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2016 oraz Tydzień Mediacji 17-22 października 2016 r.

rys. Łukasz Jagielski

Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości zaprasza przedstawicieli środowisk zaangażowanych w rozwój polubownych metod rozwiązywania sporów oraz sympatyków i popularyzatorów mediacji do włączenia się we wspólne działania na rzecz promocji mediacji realizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2016 oraz Tygodnia Mediacji 2016. W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 20 października, natomiast Tydzień Mediacji odbędzie

W lutym rusza kampania „Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie.”

Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie.

W pierwszej połowie lutego rusza kampania „Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie.” Wydział ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i Promocji Mediacji Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości w ramach realizacji Projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” (Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014) w drodze

Ruszyły szkolenia dla sędziów, prokuratorów, mediatorów i funkcjonariuszy Policji

Szkolenie w Łodzi w dniach 13-15 stycznia br. (Hotel Iness, ul. Wróblewskiego 19/23 w Łodzi) to pierwsze z cyklu szkoleń organizowanych w styczniu i lutym 2016 r. w 10 miastach wojewódzkich, w ramach Projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych. Grupami docelowymi przedmiotowych szkoleń są sędziowie, prokuratorzy, mediatorzy i funkcjonariusze Policji. Każde szkolenie trwa

10 grudnia 2015 r. – Konferencja w Ministerstwie Sprawiedliwości

DSC_1865

10 grudnia 2015 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie (Al. Ujazdowskie 11, Warszawa) odbyła się konferencja realizowana w ramach projektu Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014). W konferencji wzięli udział, m.in., Radca Ambasady Królestwa Norwegii

Zaproszenie na konferencję

Serdeczne zapraszamy na organizowaną w ramach projektu Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów konferencję, realizowaną w ramach Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Konferencja odbędzie się w dniu 10 grudnia 2015 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie. Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji przyjmowane są do

Kampania o tematyce mediacyjnej – zamówienie publiczne

Przygotowanie oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat mediacji (w ramach realizacji Projektu nr 6 „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów”, Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014) przedmiotem niedawno ogłoszonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości zamówienia publicznego. Przedmiot zamówienia swym zakresem obejmuje: 1. przygotowanie przekazu kampanii, 2. opracowanie harmonogramu i planu medialnego kampanii, 3. przeprowadzenie kampanii oraz 4. opracowanie raportu końcowego z przeprowadzonych działań.   Podmioty zainteresowane realizacją

Diagnoza stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosunku do oczekiwanej popularności mediacji – Raport końcowy z badania

Raport końcowy z badania pn. „Diagnoza stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosunku do oczekiwanej popularności mediacji” przedstawia wyniki, wnioski i rekomendacje opracowane w ramach trzech obszarów badawczych: • Obszar 1: Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych sędziów, prokuratorów i mediatorów; • Obszar 2: Określenie medialnej strategii komunikacyjnej; • Obszar 3: Diagnoza stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosunku

Zamówienie publiczne: Kompleksowa organizacja, przeprowadzenie i obsługa logistyczna szkoleń dla minimum 840 osób wraz z zapewnieniem dla nich bazy noclegowej, wyżywienia oraz materiałów szkoleniowych

writing-1209718-m

Uprzejmie informujemy, iż na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości ukazało się ogłoszenie dot. zamówienia publicznego w zakresie kompleksowej organizacji, przeprowadzenia i obsługi logistycznej szkoleń dla minimum 840 osób (sędziów, mediatorów, prokuratorów, funkcjonariuszy Policji) wraz z zapewnieniem dla nich bazy noclegowej, wyżywienia oraz materiałów szkoleniowych. Przedmiotowe szkolenia mają na celu: 1. zaznajomienie sędziów (niestosujących do tej pory mediacji sądowej) z problematyką mediacji, 2.

Raport metodologiczny: potrzeby szkoleniowe sędziów, prokuratorów i mediatorów oraz medialna strategia komunikacyjna

W wyniku badania przeprowadzonego przez Agrotec Polska Sp. z o.o. w ramach Diagnozy stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosunku do oczekiwanej popularności mediacji Beneficjent Projektu nr 6 Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (Wydział ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i Promocji Mediacji w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości) otrzymał Raport metodologiczny zawierający informacje nt. 1. Potrzeb szkoleniowych sędziów,