scroll to top
Archiwum Bloga

Ogłoszenie o konkursie na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzonego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1642)

playschool-sunshine-274799-m

Ogłoszenie o konkursie na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzonego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1642) NMF Przyjazne pokoje przesłuchań – ogłoszenie konkurs uzupełniający 02.10.15 NMF Przyjazne pokoje – wzór porozumienia z

Informacja o wynikach konkursu na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania prowadzonego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1642).

playschool-sunshine-274799-m

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka informuje, że Komisja konkursowa – powołana w otwartym konkursie na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania prowadzonego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1642) – dokonała wyboru

Ministerstwo Sprawiedliwości w IV kwartale br, rozpoczyna szkolenia dla 840 osób pracujących z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem

business-law-883985-m

Szkolenia będą skierowane do sędziów, prokuratorów, policjantów, kuratorów sądowych, a także pracowników organizacji i instytucji zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Łącznie planowane jest przeszkolenie 840 osób. W całym kraju przeprowadzonych zostanie 12 szkoleń obejmujących po 70 uczestników. Każde z nich będzie trwało 3 dni. Szkolenia będą prowadzone terenowo – w każdym mieście będącym siedzibą sądu apelacyjnego. Na terenie każdej

Kolejna tura szkoleń dla pracowników sądowych punktów obsługi interesanta

IMG_0949

Począwszy od dnia 4 września br. rozpoczęła się kolejna tura szkoleń dla pracowników sądowych punktów/biur obsługi interesanta, który prowadzone będą przez cały miesiąc. Do chwili obecnej, w pierwszej połowie września, przeprowadzono szkolenia w następujących apelacjach: warszawskiej, białostockiej, wrocławskiej oraz katowickiej. Planowane jest dalsze prowadzenie szkoleń w apelacjach: łódzkiej i poznańskiej (18.09.15 r.), a także bydgoskiej i rzeszowskiej (25.09.15 r.). Docelowo

Ogłoszenie o konkursie na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzonego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1642)

playschool-sunshine-274799-m

Ogłoszenie o konkursie na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzonego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1642) NMF -Przyjazne-pokoje-przesłuchań -ogłoszenie o konkursie uzupełniającym 8.09.15 NMF – Przyjazne pokoje  – wzór porozumienia z

Konkurs na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie przyjaznego pokoju przesłuchań

www.sxc.hu

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości ogłasza konkurs na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie przyjaznego pokoju przesłuchań. Konkurs jest organizowany w związku z wdrażaniem projektu Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym w ramach Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Zakończono pierwszy etap szkoleń dla pracowników sądów

Photo0046

Zakończono pierwszy etap szkoleń dla pracowników sądowych punktów/biur obsługi interesanta. Podczas szkoleń, które odbyły się w czerwcu br., odpowiednio w: Krakowie, Lublinie, Gdańsku oraz Szczecinie przeszkolonych zostało łącznie 227 urzędników sądowych. Uczestnikom szkoleń dziękujemy za liczną obecność oraz zaangażowanie podczas zajęć. Szkolenia na terenie pozostałych apelacji odbędą się we wrześniu oraz październiku. Docelowo planowane jest przeszkolenie 687 pracowników sądów.

Cykl szkoleń dla pracowników sądowych punktów/biur obsługi interesanta rozpoczęty.

IMG_0567

W dniu 3 czerwca br. Beneficjent przystąpił do kolejnego działania w ramach realizowanego projektu. Rozpoczęto cykl szkoleń dla pracowników sądowych punktów/biur obsługi interesanta. Pierwsze szkolenie odbyło się w dniu 3 czerwca br. w Sądzie Okręgowym w Krakowie. W szkoleniu wzięło udział 63 urzędników sądowych pracujących na terenie apelacji krakowskiej. Szkolenie dotyczyło zakresu wsparcia oraz uprawnień, które przysługują świadkom, w tym

Wizyta studyjna przedstawicieli Beneficjenta Projektów nr 4 i 6 w Trondheim

W dniach 25-28 maja br. dwoje przedstawicieli Wydziału ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i Promocji Mediacji w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka – Beneficjenta Projektu nr 4 Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcie świadków w postępowaniu karnym oraz Projektu nr 6 Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (realizowanych w ramach Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości /

Analiza rynku w zakresie zamówienia, jakim jest zaplanowanie i wdrożenie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej

www.sxc.hu

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaplanowanie i wdrożenie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej, która jest jednym z działań realizowanych w projekcie Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym w ramach Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Kampania informacyjna będzie zawierała informacje o uprawnieniach przysługujących osobom