scroll to top
Archiwum Bloga

Analiza rynku w zakresie zamówienia, jakim jest zaplanowanie i wdrożenie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej

www.sxc.hu

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaplanowanie i wdrożenie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej, która jest jednym z działań realizowanych w projekcie Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym w ramach Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Kampania informacyjna będzie zawierała informacje o uprawnieniach przysługujących osobom

Ogłoszenie

przyjazny-pokoj-przesluchan-dzieci

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka informuje, że konkurs na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie przyjaznego pokoju przesłuchań nie został rozstrzygnięty z powodu wątpliwości co do przyjętego sposobu realizacji zadania. Żadna z ofert złożonych przez zainteresowane sądy nie została otwarta. Oferty zostaną zwrócone. Obecnie jest przygotowywana dokumentacja do kolejnego konkursu. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Analiza rynku na zaplanowanie i wdrożenie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej

www.scx.hu

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaplanowanie i wdrożenie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej, która jest jednym z działań realizowanych w projekcie Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym w ramach Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Kampania informacyjna będzie zawierała informacje o uprawnieniach przysługujących osobom

Konkurs na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie przyjaznego pokoju przesłuchania

przyjazny-pokoj-przesluchan-dzieci

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości ogłasza konkurs na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie przyjaznego pokoju przesłuchania. Konkurs jest organizowany w związku z wdrażaniem projektu Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postepowaniu karnym w ramach Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Analiza rynku

Edukacja prawna3

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 12 szkoleń, z których każde będzie trwało 3 dni, skierowane do grupy 840 osób zawodowo pracujących z pokrzywdzonymi – sędziów, prokuratorów, kuratorów sądowych, funkcjonariuszy Policji, pracowników organizacji i instytucji zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem wraz z zapewnieniem dla nich: bazy noclegowej, wyżywienia, materiałów szkoleniowych oraz zwrotu kosztów dojazdu. W celu zbadania oferty rynkowej

Ogłoszenie o dialogu technicznym prowadzonym w formie spotkania konsultacyjnego

right-point-3d-1111156-m

Ogłoszenie o dialogu technicznym, prowadzonym w formie spotkania konsultacyjnego, poprzedzającym przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie opracowania i realizacji medialnej kampanii informacyjnej skierowanej do osób pokrzywdzonych przestępstwem dotyczącej zakresu ich uprawnień. W związku z przystąpieniem do realizacji projektu Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru

Analiza rynku dotycząca usługi oznakowania, wykonania i dostarczenia materiałów promocyjnych wg załączonego do ogłoszenia dokumentu „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”

715774_90183140

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości przyszłego zamówienia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów usługi oznakowania, wykonania i dostarczenia materiałów promocyjnych wg załączonego do ogłoszenia dokumentu „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”. Zamówienie dokonywane na potrzeby projektów: 1. „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji uroczystego obiadu

770472_11929920

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji uroczystego obiadu (usługa restauracyjna) organizowanej w związku z konferencją otwierającą projekt „Wzmacnianie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym” w ramach Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, wdrażanego w partnerstwie z Norweską Krajową Administracją Sądową.   Prosimy o przesyłanie wycen na „Formularzu

Analiza rynku dotycząca organizacji przez restaurację uroczystego obiadu organizowanego w związku z konferencją otwierającą projekt

ticked-checkbox-1280927-m

Analiza rynku dotycząca organizacji przez restaurację uroczystego obiadu organizowanego w związku z konferencją otwierającą projekt „Wzmacnianie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym” w ramach Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, wdrażanego w partnerstwie z Norweską Krajową Administracją Sądową.   Prosimy o przesyłanie wycen na „Formularzu

Analiza rynku dotycząca przygotowania projektów graficznych ulotek i plakatu ich wydruk a także druk broszur, poradnika prawnego oraz wytłoczenie płyt CD oraz projekt, wykonanie i dostarczenie roll-upu wraz z dostawą.

lupa-834903-m

Analiza rynku dotycząca przygotowania projektów graficznych ulotek i plakatu ich wydruk a także druk broszur, poradnika prawnego oraz wytłoczenie płyt CD oraz projekt, wykonanie i dostarczenie roll-upu wraz z dostawą. W ramach procedury rozeznania rynku zapraszam do składania ofert na przygotowanie projektów graficznych ulotek, plakatów ich wydruk i dostawę a także druk broszur, poradnika prawnego oraz wytłoczenie płyt CD oraz