scroll to top
Archiwum Bloga

Ujednolicenie i zmiana Regulaminu uczestnictwa w studiach podyplomowych

training

Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości na podstawie § 6 pkt. 2 Regulaminu uczestnictwa w studiach podyplomowych przedstawicieli kadry zarządczej sądownictwa powszechnego, realizowanych w ramach projektu Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie), dokonał ujednolicenia i zmian treści Regulaminu. Zmiany polegają na: I. Regulamin uczestnictwa w studiach podyplomowych 1.zmianie brzmienia § 3 ust.2 pkt 2 ppkt c przez dodanie: kuratora okręgowego,

Ujednolicenie i zmiana Regulaminu uczestnictwa w studiach podyplomowych

Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości na podstawie § 6 pkt. 2 Regulaminu uczestnictwa w studiach podyplomowych przedstawicieli kadry zarządczej sądownictwa powszechnego, realizowanych w ramach projektu Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie), dokonał ujednolicenia i zmian treści Regulaminu.  Zmiany polegają na: zmianach legislacyjnych w § 1 polegających na wskazaniu aktualnych dzienników ustaw powołanych aktów prawnych – ustawy z dnia 27

Podsekretarz Stanu na konferencji „Nowoczesne metody zarządzania sądami”

IMG_2968

W dniach 19-20 maja 2015 r. z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Wojciecha Hajduka,  odbyła się konferencja „Nowoczesne metody zarządzania sądami”, organizowana przez Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości. Wśród zaproszonych gości znaleźli się prezesi sądów apelacyjnych i okręgowych, dyrektorzy sądów, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz eksperci z zakresu zarządzania. Tematyka konferencji była poświęcona omówieniu założeń wdrażanego przez

Konferencją otwierająca projekt „Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie)”

conference-room-1-129359-s

Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości, Beneficjent projektu „Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie)” organizuje w dniach 19-20 maja 2015 r. konferencję inaugurującą rozpoczęcie działań w projekcie. Tematyka konferencji poświęcona będzie omówieniu założeń wdrażanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu, zagadnieniom związanym z zarządzaniem jednostką organizacyjną sądownictwa oraz innym aspektom funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. W trakcie konferencji przedstawiciele Partnera Projektu – Norweskiej Krajowej

Analiza rynku

www.sxc.hu

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia publicznego, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji zamówienia złożonego z dwóch części: Część I: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kadry zarządczej sądów i innych pracowników sądów powszechnych w obszarze kadr, finansów i narzędzi informatycznych oraz opracowanie programów kształcenia ustawicznego i kontentów szkoleń e-learningowych.

Oferta refundacji studiów podyplomowych dla kadry zarządczej w sądach

Pracownik fot. admeijer - sxc.hu

Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości MS, Beneficjent projektu „Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie)”, zachęca przedstawicieli kadry zarządczej w sądach powszechnych do zapoznania się z ofertą refundacji kosztów studiów podyplomowych, których celem jest podnoszenie wiedzy i umiejętności na zajmowanych stanowiskach pracy. Oferta studiów jest skierowana do osób, którzy rozpoczną studia podyplomowe zgodne z zakresem merytorycznym, określonym przez Beneficjenta, w

Zakończenie oceny merytorycznej projektu

www.sxc.hu

W dniu 21 maja 2014 r. Minister Sprawiedliwości zatwierdził wyniki oceny merytorycznej projektu „Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie)”. W dalszej kolejności wydana zostanie decyzja w sprawie dofinansowania. Beneficjentem projektu jest Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości. Projekt ma celu zwiększenie kompetencji pracowników wymiaru sprawiedliwości i realizowany będzie w partnerstwie z Norweską Krajową Administracją Sądów. W dniu