scroll to top
Archiwum Bloga

O funduszach norweskich w Dzienniku Gazecie Prawnej

artykuł emisja 11.05.2017

Dziś ukazał się wywiad z Panią Małgorzatą Frydrych, kierownikiem sekretariatu Wydziału VIII Karnego, Sądu Rejonowego Warszawa Praga Północ, uczestniczką warsztatów realizowanych w ramach projektu „Nowoczesne metody zarządzania sądami”. Pani Frydrych opowiedziała o tym jak udział w warsztatach wpłyną na jej pracę. Kliknij tutaj żeby zapoznać się z artykułem

Warsztaty z zakresu doskonalenia kompetencji społecznych – podsumowanie

współpraca

W związku z wdrażaniem przez Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości projektu pn. Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie)  zrealizowano dla Ministerstwa Sprawiedliwości umowę obejmującą kompleksową organizację, przeprowadzenie i obsługę merytoryczną, logistyczną warsztatów z zakresu doskonalenia kompetencji społecznych i organizacyjnych dla 1800 pracowników sądów powszechnych wraz z zapewnieniem bazy noclegowej, wyżywienia oraz materiałów dydaktycznych i promocyjnych. Warsztaty były realizowane w

Szkolenia e-learningowe dla pracowników sądów na platformie szkoleniowej ZSRK

e-learning

W ramach projektu Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie) na zlecenie Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości na podstawie realizowanych szkoleń stacjonarnych zostały przygotowane szkolenia e-learningowe dla kadry zarządczej sądów i innych pracowników sądów powszechnych w obszarze kadr, finansów i narzędzi informatycznych. Tematy szkoleń e-learnigowych – Norweski Mechanizm Finansowy 1. Kompetencje kierownicze dla kierowników komórek organizacyjnych 2.

Dostęp do platformy szkoleniowej ZSRK

sap

W związku z zamieszczeniem na platformie szkoleniowej ZSRK szkoleń e-learningowych,  programów kształcenia ustawicznego opracowanych w ramach projektu Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie), Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości poniżej przekazuje dodatkowe informacje. W celu odbycia szkolenia, każdy uczestnik musi posiadać login i przypisaną rolę LSO. O założenie loginu (o ile pracownik nie posiada) oraz nadanie roli  LSO, pracownik sądu/potencjalny

Programy kształcenia ustawicznego dla pracowników sądów na platformie szkoleniowej ZSRK

współpraca

W ramach projektu Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie) na zlecenie Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości opracowano: 1. Program Kształcenia Ustawicznego dla kadry zarządczej sądów powszechnych, 2. Program Kształcenia Ustawicznego dla pracowników sądów powszechnych (z wyłączeniem kadry zarządczej). Program kształcenia ustawicznego określa jak efektywnie rozwijać kompetencje zawodowe, aby w sposób właściwy realizować zadania na poszczególnych stanowiskach.

Szkolenia stacjonarne dla kadry zarządczej sądów i innych pracowników sądów powszechnych – podsumowanie

big data

W ramach projektu Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie) na zlecenie Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości w okresie od 07.01.2016 do 26.03.2016 r. realizowano szkolenia stacjonarne dla kadry zarządczej sądów i innych pracowników sądów powszechnych w obszarze kadr, finansów i narzędzi informatycznych. Tematyka szkoleń: I. Obszar dotyczący zarządzania kadrami: 1. doskonalenie kompetencji kierowniczych, 2. efektywne zarządzanie

Studia podyplomowe

kierunek

W ramach projektu Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie), Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości realizuje zadanie – studia podyplomowe. Do 30 czerwca 2016 r. pozytywnie zweryfikowano 150 kompletów dokumentów o refundację studiów podyplomowych i wypłacono środki na łączną kwotę 547 715,00 zł. Kadra sądów powszechnych podjęła studia podyplomowe na ok. 33 kierunkach tj. zarządzanie instytucją publiczną, zarządzanie jednostką organizacyjną

Konferencja Nowoczesne metody zarządzania sądami – podsumowanie i ewaluacja.

meeting

W dn. 27-28.01.2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja Nowoczesne metody zarządzania sądami – podsumowanie i ewaluacja. Konferencja była skierowana do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, w tym w szczególności kadry zarządczej w sądach powszechnych: prezesów i wiceprezesów sądów apelacyjnych, okręgowych, rejonowych, sędziów zajmujących stanowiska funkcyjne w sądach, przewodniczących i zastępców przewodniczących wydziałów, dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz kierowników finansowych, przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości,

Warsztaty problemowe i warsztaty podsumowujące dla kadry zarządczej sądownictwa powszechnego – podsumowanie

teamwork

W ramach projektu Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie) na zlecenie Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości MS przeprowadzono dwie edycje warsztatów dla kadry zarządczej sądownictwa powszechnego, których celem było doskonalenie jakości zarządzania jednostkami organizacyjnymi sądownictwa i określenie obszarów kompetencji kadry wymagających wsparcia. Warsztaty były skierowane głównie do prezesów, wiceprezesów sądów, dyrektorów sądów, sędziów, przewodniczących wydziałów, kierowników oddziałów informatycznych, kadr,

Przedłużenie realizacji studiów podyplomowych (refundacji)

info

Opublikowano 19 lutego 2016 r. Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości, uprzejmie informuje,  iż otrzymał zgodę na przedłużenie realizacji projektu Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie), współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, o kolejny rok. W związku z powyższym został wydłużony okres trwania działania Studia podyplomowe do dnia 28 lutego 2017 r. Mając powyższe na uwadze, Departament Sądów, Organizacji i