scroll to top
Archiwum Bloga

Wywiad z kierownikiem projektu „Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi”

XXI wiek w archiwach sądów

W dniu dzisiejszym, w Dzienniku Gazecie Prawnej, znajdą Państwo wywiad z kierownikiem projektu „Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi”. Pan Jacek Połomski z Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu wyjaśnia jak projekty informatyczne zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału administracyjnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” wpłynęły na komfort pracy pracowników sądów,

Podsumowanie projektu RFID w Krakowie

Konferencja RFID

W dniach 10-11 sierpnia 2016 r., w Krakowie odbyła się konferencja zorganizowana w ramach projektu Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi (RFID) finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych. Była to konferencja podsumowująca realizację projektu, gdzie omawiano szczegóły dostarczanych produktów jak również doświadczeń nabytych podczas realizacji całego przedsięwzięcia. W konferencji udział wzięli Dyrektorzy i Prezesi sądów

Konferencja podsumowująca projekt „Informatyczne centra archiwalne…”

konferencja

W dniach 10-11 sierpnia 2016 r., w Krakowie odbędzie się konferencja zorganizowana w ramach projektu Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi, finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych. W konferencji udział wezmą interesariusze projektu, w tym Dyrektorzy i Prezesi sądów objętych wdrożeniem, a także Kierownicy Wydziałów Krajowych Rejestrów Sądowych i Rejestrów Zastawów, przedstawiciele Beneficjenta,

Stan realizacji projektu RFID

www.sxc.hu

W dniu 18 stycznia br. zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu zarządzania aktami z wykorzystaniem technologii RFID, które umożliwiło podpisanie umowy pomiędzy Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu i firmą Comarch Polska SA (dalej: Wykonawca). W wyniku zawartej umowy, realizowany jest harmonogram, którego zasadniczym przedmiotem jest wdrożenie systemu zarządzania aktami sądowymi, umożliwiający autoidentyfikację akt w oparciu

Konferencja inaugurująca projekt „Informatyczne centra archiwalne…”

Konferencja RFID

W dniach 26-27 kwietnia 2016 r., w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana w ramach projektu Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi, finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych. W konferencji udział wzięli Dyrektorzy i Prezesi sądów objętych wdrożeniem, a także Kierownicy Wydziałów Krajowych Rejestrów Sądowych i Rejestrów Zastawów, przedstawiciele Beneficjenta, Operatora Programu PL 16 oraz członkowie

Informacja nt. Konferencji dla Pełnomocników Koordynatora Krajowego ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych.

W dniach 16-17 listopada br. w Poznaniu, odbyła się cykliczna konferencja dla Sędziów-Pełnomocników Koordynatora Krajowego ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych. W konferencji wzięło udział ponad 50 zaproszonych gości z całej Polski, w tym prezesi sądów, sędziowie, radcy prawni, profesorowie i doktorzy wyższych uczelni oraz dyrektorzy Ministerstwa Sprawiedliwości. Na konferencji zaprezentowano między innymi nowoczesne rozwiązania informatyczne służące do

Informacja nt. spotkania kick-off meeting projektu RFID

spotkanie 9.07 SA Wrocław

W dniu 9 lipca 2015 r. w Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu odbyło się spotkanie kluczowych osób związanych z projektem, w tym między innymi Operatora Programu Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Zarządu projektu. W ramach agendy zawarto omówienie bieżącego stanu projektu, analizę szans i zagrożeń, jak również planowane prace w najbliższym etapie projektu. Jednym z ważniejszych

Spotkanie kick-off meeting projektu RFID

W dniu 9.07.2015 r. w Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu odbędzie się spotkanie kluczowych osób związanych z projektem, w tym między innymi Operatora Programu Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Zarządu projektu. W ramach agendy zawarto omówienie bieżącego stanu projektu, analizę szans i zagrożeń, jak również planowane prace w najbliższym etapie projektu.  

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy systemu RFID

W dniu 26.06.2015 r. nastąpiło opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest dostawa, wdrożenie oraz utrzymanie Systemu zarządzania aktami z wykorzystaniem technologii RFID. Termin składania ofert upływa w dniu 10.08.2015 r. Ogłoszenie dostępne pod adresem: http://wroclaw.sa.gov.pl/pl/nowosci/zamowienia_publiczne/Z-362-8_2015

Promocja projektu na spotkaniu Pełnomocników Koordynatora Krajowego do spraw wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych w Gdyni.

W dniach 1-3 czerwca 2015r. w Gdyni, odbyło się spotkanie sędziów – pełnomocników Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości – Koordynatora Krajowego ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych, gdzie przeprowadzono prelekcję dotyczącą projektu RFID. W ramach prezentacji wskazano najważniejsze cele i produkty projektu RFID, skupiając się na zaletach i efektywności nowego systemu. Warto zaznaczyć, że prezentacja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony