scroll to top
Archiwum Bloga

Realizacja projektu w Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa we Wrocławiu

DSC_0514

Realizacja zadań w ramach projektu obejmuje wszystkie fazy życia projektu, gdzie istotną częścią jest planowanie oraz utworzenie struktury organizacyjnej, uwzględniającej między innymi merytoryczne kompetencje w sądach, będących docelowo użytkownikiem systemu. Ze względu na duże opóźnienie i krótki czas pozostały do ukończenia projektu, został przygotowany Plan naprawczy, który zakłada również pozyskanie zewnętrznej wiedzy eksperckiej do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, będącym jednym

Promocja projektu na spotkaniu Pełnomocników Koordynatora Krajowego w Gdyni

DSC_0439

W dniach 1-3 czerwca 2015 r. w Gdyni, odbyło się spotkanie Pełnomocników Koordynatora Krajowego ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych, gdzie przeprowadzono prelekcję Projektu Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych. W ramach prezentacji wskazano najważniejsze cele i produkty projektu, skupiając się na zaletach i korzyściach wdrożeniu systemów zarówno z finansowego jak i praktycznego punktu widzenia. Warto

Wizyta monitorująca projekt „Poprawa zdolności administracyjnych sądów, w tym systemów informatycznych”

wizyta monitorująca PR 1

W dniu 2 kwietnia 2015 r. Operator Programu przeprowadził wizytę monitorującą w miejscu realizacji projektu Poprawa zdolności administracyjnych sądów, w tym systemów informatycznych.  Celem wizyty była ocena przygotowania Oddziału IT Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu do realizacji projektu. Operator Programu miał szansę poznać osobiście nowo powstały zespół projektowy, który uległ zmianie ze względu na przekazanie realizacji projektu do innej jednostki.  Równolegle

Przeniesienie realizacji projektu do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

W dniu 5. marca 2015 r. w wyniku zawartego porozumienia realizacja projektu „Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych” została przeniesiona do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Wyspecjalizowana komórka Sądu o nazwie „Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa” realizuje szereg projektów informatycznych o zasięgu ogólnokrajowym, między innymi takich, jak: e-protokół – system cyfrowej rejestracji rozpraw sądowych, Portal Informacyjny, Portal Orzeczeń, wymiana

www.scx.hu

W numerze 1/2015 miesięcznika IT w Administracji opublikowano artykuł „Wspólny katalog sądów powszechnych”, w którym opisane zostały najważniejsze aspekty projektu „Poprawa zdolności administracyjnych sądów, w tym systemów informatycznych”. W szczególności opisane zostały cel i zadania do wykonania.

Analiza rynku dotycząca pełnienia funkcji Kierownika Projektu

business-man-1338212-m

Szanowni Państwo W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia publicznego, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji zamówienia dot. pełnienia funkcji Kierownika Projektu „Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych” finansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych. Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie

Spotkanie robocze Kierownika Projektu w dniu 11.12.2014

brainy-people-1072657-s

W dniu 11.12.2014 Kierownik Projektu „Poprawa zdolności administracyjnych sądów, w tym systemów informatycznych”, spotkał się z grupą członków Zespołu Projektowego – Konsultantami w obszarze architektury rozwiązań i utrzymania systemów oraz pracownikami DIRS odpowiedzialnymi za utrzymanie aplikacji i bezpieczeństwo informacji. Na spotkaniu Kierownik Projektu przedstawił aktualny stan realizacji projektu oraz kierunki dalszych działań wynikające z ustaleń podjętych na posiedzeniu Komitetu Sterującego. W trakcie spotkania przedyskutowano możliwe

Posiedzenie Komitetu Sterującego w dniu 11.12.2014 – informacja

connected-people-988001-m

W dniu 11 grudnia 2014 odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu „Poprawa zdolności administracyjnych sądów, w tym systemów informatycznych”. Agenda posiedzenie KS obejmowała w szczególności: Aktualny stan realizacji Projektu, w tym omówienie ryzyk projektowych Omówienie szczegółowych założeń do OPZ , oraz omówienie i zatwierdzenie wniosku na usługi wsparcia przy opracowywaniu OPZ Omówienie aktualnego stanu realizacji w obszarze problematyki zapotrzebowania na zasoby osobowe w Projekcie

organizacja uroczystej kolacji w ramach wizyty studyjnej – Analiza Rynku

kitchen-still-2-1425374-m

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia publicznego, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów usługi gastronomicznej: „Organizacji uroczystej kolacji odbywającej się w ramach wizyty studyjnej przedstawicieli Norweskiej Krajowej Administracji Sądowej w Polsce, w ramach Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Spotkanie inaugurujące projekt (kick-off meeting)

DSC_0415

W dniu 04 listopada 2014 r. odbyło się spotkanie otwierające projekt „Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych” (kick-off meeting). W spotkaniu uczestniczyli członkowie  Komitetu Sterującego Projektu, członkowie Zespołu Projektowego oraz zaproszeni goście – przedstawiciele Operatora  Programu:  „Poprawa skuteczności wymiaru Sprawiedliwości”. Spotkanie otworzył Przewodniczący Komitetu Sterującego Projektu – Pan Radosław Stępień. Następnie głos zabrał przedstawiciel Operatora Programu – Pan