scroll to top
Archiwum Bloga

Podsumowanie projektu RFID w Krakowie

Konferencja RFID

W dniach 10-11 sierpnia 2016 r., w Krakowie odbyła się konferencja zorganizowana w ramach projektu Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi (RFID) finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych. Była to konferencja podsumowująca realizację projektu, gdzie omawiano szczegóły dostarczanych produktów jak również doświadczeń nabytych podczas realizacji całego przedsięwzięcia. W konferencji udział wzięli Dyrektorzy i Prezesi sądów

Zakończenie realizacji umowy na dostawę i wdrożenie systemu usług katalogowych oraz centralnej poczty elektronicznej

done

Uprzejmie informujemy, że z dniem 29 lipca 2016 r. zakończyła się realizacja umowy na dostawę i wdrożenie systemu usług katalogowych oraz centralnej poczty elektronicznej, tym samym przedostatni etap projektu został zrealizowany. Wszystkie produkty umowy zostały dostarczone w terminie, a protokół odbioru został podpisany bez zastrzeżeń. Wskazane systemy informatyczne funkcjonują w tym momencie produkcyjnie.  

Informacja dla odbiorców projektu AD – problemy zidentyfikowane podczas wdrożenia

question-mark-1323680-m

W trakcie realizacji projektu zidentyfikowane zostały przez użytkowników końcowych systemów zagadnienia problemowe o charakterze techniczno-organizacyjnym wymagające wyjaśnień. Poniżej przedstawione są najistotniejsze zagadnienia: 1. Czy użytkownicy centralnej poczty elektronicznej będą mieli stałe i z góry narzucone rozmiary skrzynek pocztowych? Tak, użytkownicy centralnej poczty elektronicznej będą mieli w momencie zakładania skrzynki narzucony jej maksymalny rozmiar. Aktualne profile skrzynek mają następujące rozmiary: 521

Konferencja informacyjno-szkoleniowa we Wrocławiu

Konferencja AD Wrocław

W dniach 7-8 kwietnia 2016 r. we Wrocławiu odbyła się druga konferencja zorganizowana w ramach projektu „Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych. Konferencja skierowana była do kierownictwa sądów objętych wdrożeniem. Wzięli w niej również udział przedstawiciele beneficjenta, operatora projektu oraz członkowie zespołu projektowego. W trakcie spotkania przedstawione zostały informacje podsumowujące

Konferencja informacyjno-szkoleniowa dla przedstawicieli sądów

Białystok 18-19.01.2016

W dniach 18-19 stycznia 2016 r. w Białymstoku odbyła się konferencja zorganizowana w ramach projektu Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych.   Konferencja skierowana była do kierownictwa sądów objętych wdrożeniem. Wzięli w niej również udział przedstawiciele beneficjenta, operatora projektu oraz członkowie zespołu projektowego. W trakcie spotkania przedstawione zostały postępy w realizacji projektu oraz omówione zostały zmiany

Konferencja Pełnomocników Koordynatora Krajowego ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych

WP_20151117_12_18_31_Pro

W dniach 16-17 listopada br. w Poznaniu, odbyła się cykliczna konferencja dla sędziów – Pełnomocników Koordynatora Krajowego ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych. W konferencji wzięło udział ponad 50 zaproszonych gości z całej Polski, w tym prezesi sądów, sędziowie, radcy prawni, profesorowie i doktorzy wyższych uczelni oraz dyrektorzy departamentów w Ministerstwie Sprawiedliwości. Na konferencji zaprezentowano między innymi nowoczesne

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie centralnej usługi katalogowej oraz centralnej poczty elektronicznej

AD ogloszenie

W dniu 30.07.2015 r. nastąpiło opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest wdrożenie oraz utrzymanie centralnej usługi katalogowej i uwierzytelniania oraz centralnej poczty elektronicznej w ramach projektu Poprawa zdolności administracyjnych sądów, w tym systemów informatycznych. Termin składania ofert upływa w dniu 9.09.2015 r. Ogłoszenie dostępne jest pod adresem: http://www.wroclaw.sa.gov.pl/pl/nowosci/zamowienia_publiczne/Z_162_11_15

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie dostawcy Systemu Zarządzania Tożsamością

SZT publikacja

W dniu 22.07.2015 r. nastąpiło opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest dostawa, wdrożenie oraz utrzymanie Systemu Zarządzania Tożsamością w ramach projektu Poprawa zdolności administracyjnych sądów, w tym systemów informatycznych. Termin składania ofert upływa w dniu 1.09.2015 r. Ogłoszenie dostępne pod adresem:http://wroclaw.sa.gov.pl/pl/nowosci/zamowienia_publiczne/Z_362_10_15

Spotkanie informacyjne projektu w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu

20150709_114511

W dniu 9 lipca 2015 r. w Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu odbyło się spotkanie kluczowych osób związanych z projektem, w tym między innymi Operatora Programu Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Zarządu projektu. W ramach prezentacji omówiony został bieżącego stan realizacji projektu oraz prace planowane w najbliższym czasie. Istotnym punktem w części omawiania spraw bieżących, temat dotyczący

Realizacja projektu w Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa we Wrocławiu

DSC_0514

Realizacja zadań w ramach projektu obejmuje wszystkie fazy życia projektu, gdzie istotną częścią jest planowanie oraz utworzenie struktury organizacyjnej, uwzględniającej między innymi merytoryczne kompetencje w sądach, będących docelowo użytkownikiem systemu. Ze względu na duże opóźnienie i krótki czas pozostały do ukończenia projektu, został przygotowany Plan naprawczy, który zakłada również pozyskanie zewnętrznej wiedzy eksperckiej do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, będącym jednym