scroll to top
Archiwum Bloga

Analiza rynku na kampanię promującą efekty Programu PL 16

www.sxc.hu

 W związku z planowanym wszczęciem postępowania na kampanię promującą efekty realizacji Programu Operacyjnego PL 16 Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych, realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny wartości opisanego w załączeniu przedmiotu zamówienia. Pozyskane od Państwa informacje mają na

Szkolenia e-learningowe z NMF na platformie szkoleniowej ZSRK

sap2

W ramach projektu Nowoczesne metody zarzadzania sądami na platformie szkoleniowej ZSRK udostępnione zostało 20 szkoleń dla pracowników i kadry zarządzającej sądów powszechnych. Szkolenia obejmują swoim zakresem zarządzanie w sądach, kompetencje kierownicze, wykorzystanie narzędzi IT (Word, Excel) oraz finanse. Szkolenia są dostępna dla osób posiadających dostęp do portalu szkoleniowego MS. Serdecznie zapraszamy  do skorzystania z przygotowanej oferty i podnoszenia swoich kompetencji,

Dzieciaki rządziły!

Dzień dziecka 2016

W niedzielę, 5 czerwca 2016 r. ogrody Kancelarii Premiera zapełniły się tysiącem dzieci wraz z towarzyszącymi im opiekunami. Nie zabrakło tam i nas. Ministerstwo Sprawiedliwości, przy aktywnej pomocy i współpracy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej, Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dr Jana Sehna w Krakowie oraz Sądu Okręgowego w Warszawie, przygotowało dla wszystkich, którzy uczestniczyli w tegorocznym Dniu Dziecka mnóstwo atrakcji. Każde

ANALIZA RYNKU

writing-1209718-m

Analiza rynku dotycząca usługi kompleksowej organizacji, przeprowadzenia i obsługi merytorycznej, logistycznej warsztatów z doskonalenia kompetencji społecznych i organizacyjnych dla 1200 osób (kadry zarządczej) sądów powszechnych wraz z zapewnieniem bazy noclegowej, wyżywienia oraz materiałów dydaktycznych i promocyjnych. W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia publicznego, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji

Informacja dla odbiorców projektu AD – problemy zidentyfikowane podczas wdrożenia

question-mark-1323680-m

W trakcie realizacji projektu zidentyfikowane zostały przez użytkowników końcowych systemów zagadnienia problemowe o charakterze techniczno-organizacyjnym wymagające wyjaśnień. Poniżej przedstawione są najistotniejsze zagadnienia: 1. Czy użytkownicy centralnej poczty elektronicznej będą mieli stałe i z góry narzucone rozmiary skrzynek pocztowych? Tak, użytkownicy centralnej poczty elektronicznej będą mieli w momencie zakładania skrzynki narzucony jej maksymalny rozmiar. Aktualne profile skrzynek mają następujące rozmiary: 521

Stan realizacji projektu RFID

www.sxc.hu

W dniu 18 stycznia br. zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu zarządzania aktami z wykorzystaniem technologii RFID, które umożliwiło podpisanie umowy pomiędzy Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu i firmą Comarch Polska SA (dalej: Wykonawca). W wyniku zawartej umowy, realizowany jest harmonogram, którego zasadniczym przedmiotem jest wdrożenie systemu zarządzania aktami sądowymi, umożliwiający autoidentyfikację akt w oparciu

Polska kolejny raz największym beneficjentem środków norweskich i EOG

Norway Grants

3 maja 2016 r. podpisano porozumienia pomiędzy Islandią, Liechtensteinem i Norwegią a Unią Europejską w sprawie funduszy norweskich i funduszy EOG na nową perspektywę obejmującą okres od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2021 r. W celu zmniejszenia różnic społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia stosunków dwustronnych z trzema krajami-darczyńcami, 15 państw członkowski Unii Europejskiej otrzyma łącznie 2,8 mld euro. Oprócz Polski państwami-beneficjentami funduszy

Konferencja inaugurująca projekt „Informatyczne centra archiwalne…”

Konferencja RFID

W dniach 26-27 kwietnia 2016 r., w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana w ramach projektu Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi, finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych. W konferencji udział wzięli Dyrektorzy i Prezesi sądów objętych wdrożeniem, a także Kierownicy Wydziałów Krajowych Rejestrów Sądowych i Rejestrów Zastawów, przedstawiciele Beneficjenta, Operatora Programu PL 16 oraz członkowie

Analiza rynku na budowę strony www

internet-www-fot.-elessar_x-sxc.hu

W związku z planowanym wszczęciem postępowania na budowę, administrowanie i hosting strony internetowej dedykowanej dla Programu Operacyjnego PL 16 „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych, oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zwracamy się z uprzejmą

Konferencja informacyjno-szkoleniowa we Wrocławiu

Konferencja AD Wrocław

W dniach 7-8 kwietnia 2016 r. we Wrocławiu odbyła się druga konferencja zorganizowana w ramach projektu „Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych. Konferencja skierowana była do kierownictwa sądów objętych wdrożeniem. Wzięli w niej również udział przedstawiciele beneficjenta, operatora projektu oraz członkowie zespołu projektowego. W trakcie spotkania przedstawione zostały informacje podsumowujące