scroll to top
Archiwum Bloga

Powtórne ogłoszenie dotyczące zamówienia na świadczenie usługi kontroli ex-post zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego PL 16

info

Informujemy, iż zgodnie z ust. 7) Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w przypadku przedłożenia w ramach zapytania ofertowego tylko jednej oferty od Wykonawcy, należy jeden raz powtórzyć procedurę. W

Spotkanie Operatora z Beneficjentami projektów

spotkanie 21.09.2016

21 września 2016 r., w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości, odbyło się spotkanie Operatora i Beneficjentów Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości. Ogólnym celem spotkania była wymiana doświadczeń z zakresu realizacji i wdrażania projektów. Co w szerszym znaczeniu polegało nie tylko na podsumowaniu wyników realizacji poszczególnych projektów, ale również na szczegółowym omówieniu

Warsztaty z zakresu doskonalenia kompetencji społecznych i organizacyjnych

współpraca

W związku z realizowanym przez Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości projektem Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie) w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, uprzejmie informuję, że firma PM Group LAAX Sp z o.o. Sp. k. z Białegostoku realizuje dla Ministerstwa Sprawiedliwości umowę obejmującą kompleksową organizację, przeprowadzenie i obsługę merytoryczną, logistyczną warsztatów z zakresu doskonalenia kompetencji społecznych i organizacyjnych dla 1200

Posiedzenie Komitetu Współpracy w Norwegii

CC Trondheim 15.09.2016

W dniu 15 września 2016 r. w Norwegii odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Współpracy dla Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Partnera – Norweskiej Administracji Sądów w Trondheim. Poza gospodarzami w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Operatora Programu – polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, jak również za pośrednictwem wideokonferencji  przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego z Ministerstwa

Zaproszenie do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji dotyczącej mediacji

rys. Łukasz Jagielski

Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uprzejmie zapraszają do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji „Mediacja misją dobrych usług / Mediation as a mission of good offices”, która odbędzie się 10 października 2016 r. w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3. Ideą konferencji jest wymiana doświadczeń

Analiza rynku na usługę moderowania konferencji

analiza rynku

Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości informuje o publikacji ogłoszenia na wykonanie usługi w zakresie moderowania konferencji, udziału w dyskusji panelowej dotyczącej systemów informatycznych w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem e-usług w sądownictwie oraz przygotowanie artykułu opisującego zagadnienia omówione podczas konferencji. Przedmiotowa konferencja odbędzie się w grudniu 2016 r. (2 dni robocze), realizowana będzie w ramach Programu Operacyjnego PL 16 „Budowanie

Ogłoszenie dotyczące zamówienia na świadczenie usług związanych z prowadzeniem kontroli ex-post zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego PL 16

control

Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości, Operator Programu PL 16 „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych informuje o publikacji ogłoszenia na świadczenie usług związanych z prowadzeniem kontroli ex-post zamówień publicznych. 1.       Zakres zamówienia Zakres zamówienia oraz warunki jego realizacji określa załączony Szczegółowy

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2016 oraz Tydzień Mediacji 17-22 października 2016 r.

rys. Łukasz Jagielski

Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości zaprasza przedstawicieli środowisk zaangażowanych w rozwój polubownych metod rozwiązywania sporów oraz sympatyków i popularyzatorów mediacji do włączenia się we wspólne działania na rzecz promocji mediacji realizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2016 oraz Tygodnia Mediacji 2016. W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 20 października, natomiast Tydzień Mediacji odbędzie

Podsumowanie projektu RFID w Krakowie

Konferencja RFID

W dniach 10-11 sierpnia 2016 r., w Krakowie odbyła się konferencja zorganizowana w ramach projektu Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi (RFID) finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych. Była to konferencja podsumowująca realizację projektu, gdzie omawiano szczegóły dostarczanych produktów jak również doświadczeń nabytych podczas realizacji całego przedsięwzięcia. W konferencji udział wzięli Dyrektorzy i Prezesi sądów

Dostęp do platformy szkoleniowej ZSRK

sap

W związku z zamieszczeniem na platformie szkoleniowej ZSRK szkoleń e-learningowych,  programów kształcenia ustawicznego opracowanych w ramach projektu Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie), Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości poniżej przekazuje dodatkowe informacje. W celu odbycia szkolenia, każdy uczestnik musi posiadać login i przypisaną rolę LSO. O założenie loginu (o ile pracownik nie posiada) oraz nadanie roli  LSO, pracownik sądu/potencjalny