scroll to top
Archiwum Bloga

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2016 oraz Tydzień Mediacji 17-22 października 2016 r.

rys. Łukasz Jagielski

Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości zaprasza przedstawicieli środowisk zaangażowanych w rozwój polubownych metod rozwiązywania sporów oraz sympatyków i popularyzatorów mediacji do włączenia się we wspólne działania na rzecz promocji mediacji realizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2016 oraz Tygodnia Mediacji 2016. W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 20 października, natomiast Tydzień Mediacji odbędzie

Podsumowanie projektu RFID w Krakowie

Konferencja RFID

W dniach 10-11 sierpnia 2016 r., w Krakowie odbyła się konferencja zorganizowana w ramach projektu Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi (RFID) finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych. Była to konferencja podsumowująca realizację projektu, gdzie omawiano szczegóły dostarczanych produktów jak również doświadczeń nabytych podczas realizacji całego przedsięwzięcia. W konferencji udział wzięli Dyrektorzy i Prezesi sądów

Dostęp do platformy szkoleniowej ZSRK

sap

W związku z zamieszczeniem na platformie szkoleniowej ZSRK szkoleń e-learningowych,  programów kształcenia ustawicznego opracowanych w ramach projektu Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie), Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości poniżej przekazuje dodatkowe informacje. W celu odbycia szkolenia, każdy uczestnik musi posiadać login i przypisaną rolę LSO. O założenie loginu (o ile pracownik nie posiada) oraz nadanie roli  LSO, pracownik sądu/potencjalny

Programy kształcenia ustawicznego dla pracowników sądów na platformie szkoleniowej ZSRK

współpraca

W ramach projektu Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie) na zlecenie Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości opracowano: 1. Program Kształcenia Ustawicznego dla kadry zarządczej sądów powszechnych, 2. Program Kształcenia Ustawicznego dla pracowników sądów powszechnych (z wyłączeniem kadry zarządczej). Program kształcenia ustawicznego określa jak efektywnie rozwijać kompetencje zawodowe, aby w sposób właściwy realizować zadania na poszczególnych stanowiskach.

Konferencja podsumowująca projekt „Informatyczne centra archiwalne…”

konferencja

W dniach 10-11 sierpnia 2016 r., w Krakowie odbędzie się konferencja zorganizowana w ramach projektu Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi, finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych. W konferencji udział wezmą interesariusze projektu, w tym Dyrektorzy i Prezesi sądów objętych wdrożeniem, a także Kierownicy Wydziałów Krajowych Rejestrów Sądowych i Rejestrów Zastawów, przedstawiciele Beneficjenta,

Powtórna analiza rynku na kampanię promującą efekty realizacji Programu PL 16

analiza rynku

W związku z planowanym wszczęciem postępowania na kampanię promującą efekty realizacji Programu Operacyjnego PL 16 Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych, realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny wartości opisanego w załączeniu przedmiotu zamówienia. Pozyskane od Państwa informacje mają na celu

Duże zainteresowanie konsultacjami w sprawie priorytetów dotyczących Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

pol-nor

27 maja br. dla EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 uruchomione zostały konsultacje w sprawie priorytetów perspektywy  2014-2021 w postaci projektu Blue Book. Blue Book będzie zawierał opis uzgodnionych sektorów i obszarów priorytetowych programu, które będą kwalifikować się do finansowania w ramach nowej perspektywy. Treść odzwierciedlać będzie wspólne doświadczenia zdobyte w poszczególnych krajach darczyńców i beneficjentów, z okresu finansowania 2009-2014. Jak

Analiza rynku na kontrolę ex-post zamówień publicznych

lupa-834903-m

W związku z planowanym wszczęciem postępowania na realizację kontroli ex-post zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego PL 16 „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych, realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny wartości opisanego w załączeniu przedmiotu zamówienia. Pozyskane od Państwa

Analiza rynku na zakup usług w zakresie pośrednictwa rezerwacji, zakupu oraz dostarczenia biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych na krajowe i zagraniczne przewozy pasażerskie, a także rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych na terenie EOG

lupa-834903-m

W związku z planowanym wszczęciem postępowania na zakup usług w zakresie pośrednictwa rezerwacji, zakupu oraz dostarczenia biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych na krajowe i zagraniczne przewozy pasażerskie, a także rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych na terenie EOG finansowanych ze środków funduszy norweskich dla Programu Operacyjnego PL 16 „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” oraz środków krajowych, realizowanego

NMF na zlocie motocyklowym

Areszt Śledczy w Koszalinie

W ostatni weekend 25-26 czerwca, ponad 120 motocyklistów odwiedziło Oddział Zewnętrzny w Dobrowie przy Areszcie Śledczym w Koszalinie. Już kolejny raz mieliśmy przyjemność wesprzeć niewielkimi upominkami uczestników zlotu motocyklowego, który Jednostka penitencjarna zorganizowała już ósmy raz. Zespół Programu PL 16, pomimo sporej odległości dzielącej Dobrowo od Warszawy, mocno trzymał kciuki za wszystkich uczestników konkursów organizowanych w ramach wydarzenia. VIII Zlot Motocyklowy pod